Ứng dụng cho linux, ở đây

Chào mừng bạn đến với Flathub, ngôi nhà của hàng trăm ứng dụng có thể dễ dàng cài đặt trên bất kỳ bản phân phối Linux nào. Xem các ứng dụng trực tuyến, từ trung tâm ứng dụng của bạn hoặc dòng lệnh.

New Apps

Ứng dụng mới & cập nhật

Ứng dụng phổ biến