Logo DieBahn

DieBahn

bởi Julian Schmidhuber

A GTK4 frontend for the travel information of the german railway

A GTK4 frontend for the travel information of the german railway.

  • Search for a journey
  • List all available journeys
  • View the details of a journey including departure, arrivals, delays, platforms
  • Bookmark journey
  • Convergent for small screens

Thay đổi ở phiên bản v1.2.2

17 ngày trước
Kích thước cài đặt~10 MB
Kích thước tải xuống3 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.240
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub de.schmidhuberj.DieBahn

Chạy

flatpak run de.schmidhuberj.DieBahn