Bản tin RSS

Bây giờ bạn có thể đăng ký bản tin RSS của chúng tôi để cập nhật các tính năng mới nhất của Flathub trong bản tin của bạn!

Ứng dụng mới

Ứng dụng phát hành trên Flathub trong 30 ngày qua.

Đăng ký

Ứng dụng mới & cập nhật

Ứng dụng được phát hành hoặc cập nhật trên Flathub trong 7 ngày qua.

Đăng ký
Bạn có cần một ứng dụng RSS không? Tìm những ứng dụng tuyệt vời trên .