Logo Date of Catholic Easter

Date of Catholic Easter

bởi Alex Kryuchkov

Calculate the date of Catholic Easter

Program for calculating the date of Catholic Easter

Thay đổi ở phiên bản 1.1.0

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~53 KB
Kích thước tải xuống18 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt639
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.easter

Chạy

flatpak run com.github.alexkdeveloper.easter