Logo Radio

Radio

bởi Alex Kryuchkov

A simple radio with stations from the website radio-browser.info

A simple radio with a clear and concise interface. The application allows you to listen to radio stations from the website radio-browser.info. There is a function to search for stations, add favorite stations to favorites, as well as the ability to record them in mp3 format.

Thay đổi ở phiên bản 1.0.6

11 ngày trước
Kích thước cài đặt~237 KB
Kích thước tải xuống80 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt2.476
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.alexkdeveloper.radio

Chạy

flatpak run io.github.alexkdeveloper.radio