Logo OpenRSC

OpenRSC

bởi OpenRSC

Launcher for Open RuneScape Classic Servers

OpenRSC is a free, open-source launcher for various Runescape Classic (2001-2004) servers

Thay đổi ở phiên bản 20220311

khoảng 1 năm trước
Kích thước cài đặt~184 MB
Kích thước tải xuống63 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.287
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://rsc.vet/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub vet.rsc.OpenRSC.Launcher

Chạy

flatpak run vet.rsc.OpenRSC.Launcher