Logo Outline Manager

Outline Manager

bởi Jigsaw

Set up your Outline Servers on the cloud and manage who has access to the server

Outline Manager makes it easy to create your own VPN server. Set up your own server and share access keys directly from the desktop application.

The Outline Manager application helps VPN server managers:

  • Set up an Outline server on a cloud provider
  • Manage access to it with access keys
  • See anonymous usage data to balance the load across your servers

Outline Manager application helps you install Outline’s software on a cloud server and then manage a VPN user's access to it. Even though it is an administration tool, you do not need technical skills to use it effectively.

Thay đổi ở phiên bản 1.14.0

khoảng 1 tháng trước
Kích thước cài đặt~294 MB
Kích thước tải xuống102 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt640
Giấy phépApache License 2.0
Trang web của dự ánhttps://www.getoutline.org/
Câu hỏi thường gặphttps://www.getoutline.org/faq/

Ứng dụng khác của Jigsaw

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.getoutline.OutlineManager

Chạy

flatpak run org.getoutline.OutlineManager