Logo PCSX2

PCSX2

bởi PCSX2

A Playstation 2 emulator

PCSX2 is a Playstation 2 'emulator', a free program that tries to replicate the Playstation 2 console to enable you to play PS2 games on your PC.

Advantages over the Playstation 2 console:

  • Custom resolutions, up to 4096x4096, Anti Aliasing, and Texture filtering
  • Unlimited memory cards
  • Save states, enabling you to quick save and load practically anywhere in your game
  • Easy cheating using our pnach patching system
  • Use any controller or keyboards and mice
  • Increase or decrease the game speed by using the built-in frame-limiter
  • Ability to record in full HD with the built-in video recorder (F12 using the GSdx plugin)

Copy your PS2 BIOS files to the default BIOS search path "$HOME/.var/app/net.pcsx2.PCSX2/config/PCSX2/bios".

Thay đổi ở phiên bản 1.7.4023

1 ngày trước
Kích thước cài đặt~21 MB
Kích thước tải xuống9 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt330.260
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://pcsx2.net

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub net.pcsx2.PCSX2

Chạy

flatpak run net.pcsx2.PCSX2