Logo Upscaler

Upscaler

bởi Hari Rana

Upscale and enhance images

Upscaler allows you to upscale and enhance a given image. It is a front-end for Real-ESRGAN ncnn Vulkan.

Thay đổi ở phiên bản 1.1.2

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~57 MB
Kích thước tải xuống46 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt20.429
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.gitlab.theevilskeleton.Upscaler

Chạy

flatpak run io.gitlab.theevilskeleton.Upscaler