Logo jdSimpleAutostart

jdSimpleAutostart

bởi JakobDev

Edit autostart entries

jdSimpleAutostart allows you to manage the autostart entries of your Desktop

Thay đổi ở phiên bản 1.1

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~29 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.317
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.gitlab.JakobDev.jdSimpleAutostart

Chạy

flatpak run io.gitlab.JakobDev.jdSimpleAutostart