Logo OpenNox

OpenNox

OpenNox is a modern implementation of a Nox game engine

OpenNox is a modern implementation of a Nox game engine. It <em>requires a copy</em> of Nox game installed. The best way to do so is to install GoG [1] version from Lutris [2].

[1] https://www.gog.com/game/nox

[2] https://lutris.net/games/nox/

Thay đổi ở phiên bản v1.8.11

9 tháng trước
Kích thước cài đặt~51 MB
Kích thước tải xuống19 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt717
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.noxworld_dev.OpenNox

Chạy

flatpak run io.github.noxworld_dev.OpenNox