Logo HDOS

HDOS

bởi HDOS

High Detail Old School Runescape Client

HDOS, or High Detail Old School, is a free-to-use third party client for Old School RuneScape that emulates the era of 2008-2011 RuneScape HD.

Thay đổi ở phiên bản 1.0.8

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~168 MB
Kích thước tải xuống57 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.137
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://hdos.dev

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub dev.hdos.HDOS

Chạy

flatpak run dev.hdos.HDOS