Logo ProtonPlus

ProtonPlus

bởi Vysp3r

A simple Wine and Proton-based compatiblity tools manager for GNOME

ProtonPlus a simple Wine and Proton-based compatiblity tools manager for GNOME. It was made in Vala with GTK4 and Libadwaita using GNOME Builder.

Supported launchers:

 • Steam
 • Lutris
 • Heroic Games Launcher
 • Bottles

Supported compatibility tools:

 • Proton-GE
 • Luxtorpeda
 • Boxtron
 • Roberta
 • NorthstarProton
 • Wine-GE
 • Wine-Lutris
 • Kron4ek Wine-Builds Vanilla
 • DXVK
 • DXVK Async (sporif)
 • DXVK Async (gnusenpai)

This project is still in its early phase, so please keep that in mind before using it.

Thay đổi ở phiên bản 0.3.5

6 ngày trước
Kích thước cài đặt~575 KB
Kích thước tải xuống213 KB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt6.589
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://github.com/Vysp3r/ProtonPlus

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.vysp3r.ProtonPlus

Chạy

flatpak run com.vysp3r.ProtonPlus