Logo Cantara

Cantara

bởi Jan Martin Reckel

A Song Presentation Software.

A simple, leightweight but powerful program for song presentation in churches, small groups or at karaoke parties.

Thay đổi ở phiên bản 2.4.0

23 ngày trước
Kích thước cài đặt~8 MB
Kích thước tải xuống3 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt445
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.cantara.app/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub app.cantara.Cantara

Chạy

flatpak run app.cantara.Cantara