Logo Kadas Albireo

Kadas Albireo

Mapping application for non-specialized users

KADAS Albireo is a mapping application based on QGIS and targeted at non-specialized users, providing enhanced functionalities in areas such as drawing, measuring, terrain analysis, etc.

Thay đổi ở phiên bản v2.0.0-rc1

khoảng 3 năm trước
Kích thước cài đặt~1.49 GB
Kích thước tải xuống530 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt2.064
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://kadas.sourcepole.com

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.sourcepole.kadas

Chạy

flatpak run com.sourcepole.kadas