Logo WhatsApp for Linux

WhatsApp for Linux

bởi Enes Hecan

An unofficial WhatsApp desktop application for Linux

WhatsApp for Linux is an unofficial WhatsApp desktop application written in C++.

Thay đổi ở phiên bản 1.6.0

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~13 MB
Kích thước tải xuống3 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt100.196
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.eneshecan.WhatsAppForLinux

Chạy

flatpak run com.github.eneshecan.WhatsAppForLinux