Logo Damask

Damask

bởi Link Dupont

Automatically set wallpaper images from Internet sources

Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:

  • wallhaven.cc
  • Microsoft Bing Wallpaper of the day
  • NASA Astronomy Picture of the Day

Thay đổi ở phiên bản 0.1.3

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~900 KB
Kích thước tải xuống264 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt5.153
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub app.drey.Damask

Chạy

flatpak run app.drey.Damask