லினக்ஸிற்கான ஆப்ஸ், இங்கே

எந்தவொரு லினக்ஸ் விநியோகத்திலும் எளிதாக நிறுவக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான பயன்பாடுகளின் தாயகமான பிளாதப்பிற்கு வரவேற்கிறோம். உங்கள் ஆப் சென்டர் அல்லது கட்டளை வரியிலிருந்து ஆப்ஸை ஆன்லைனில் உலாவலாம்.

புதிய பயன்பாடுகள்

சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்

பிரபலமான பயன்பாடுகள்