புள்ளிவிவரங்கள்

மொத்த பதிவிறக்கங்கள்92,14,66,651
மொத்த டெஸ்க்டாப் பயன்பாடுகள்2,044
இருந்து29/4/2018

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பதிவிறக்கங்கள்

ஃபிஜி: 14,711 பதிவிறக்கங்கள்தான்சானியா: 1,61,465பதிவிறக்கங்கள்கனடா: 2,68,51,047 பதிவிறக்கங்கள்அமெரிக்கா: 17,56,85,909பதிவிறக்கங்கள்கஸகஸ்தான்: 23,29,059பதிவிறக்கங்கள்உஸ்பெகிஸ்தான்: 4,69,072பதிவிறக்கங்கள்பாப்புவா நியூ கினி: 22,812பதிவிறக்கங்கள்இந்தோனேஷியா: 64,27,443பதிவிறக்கங்கள்அர்ஜென்டினா: 96,81,199பதிவிறக்கங்கள்சிலி: 39,18,460 பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - கின்ஷாசா: 29,875பதிவிறக்கங்கள்சோமாலியா: 23,025 பதிவிறக்கங்கள்கென்யா: 13,57,409 பதிவிறக்கங்கள்சூடான்: 60,829 பதிவிறக்கங்கள்சாட்: 2,336 பதிவிறக்கங்கள்ஹெய்தி: 31,612 பதிவிறக்கங்கள்டொமினிகன் குடியரசு: 7,01,807பதிவிறக்கங்கள்ரஷ்யா: 4,75,23,551 பதிவிறக்கங்கள்பஹாமாஸ்: 68,052 பதிவிறக்கங்கள்ஃபாக்லாந்து தீவுகள்: 1,627பதிவிறக்கங்கள்நார்வே: 39,24,358 பதிவிறக்கங்கள்கிரீன்லாந்து: 28,913பதிவிறக்கங்கள்தைமூர்-லெஸ்தே: 5,002பதிவிறக்கங்கள்தென் ஆப்பிரிக்கா: 37,77,889பதிவிறக்கங்கள்லெசோதோ: 10,550 பதிவிறக்கங்கள்மெக்சிகோ: 1,31,42,382பதிவிறக்கங்கள்உருகுவே: 16,11,117 பதிவிறக்கங்கள்பிரேசில்: 10,09,81,952பதிவிறக்கங்கள்பொலிவியா: 5,27,254 பதிவிறக்கங்கள்பெரு: 16,58,288 பதிவிறக்கங்கள்கொலம்பியா: 82,98,303பதிவிறக்கங்கள்பனாமா: 4,69,988 பதிவிறக்கங்கள்கோஸ்டாரிகா: 11,37,029பதிவிறக்கங்கள்நிகரகுவா: 2,18,036 பதிவிறக்கங்கள்ஹோண்டூராஸ்: 3,39,890பதிவிறக்கங்கள்எல் சால்வடார்: 5,74,726பதிவிறக்கங்கள்கவுதமாலா: 8,40,053 பதிவிறக்கங்கள்பெலிஸ்: 43,869 பதிவிறக்கங்கள்வெனிசுலா: 13,47,095 பதிவிறக்கங்கள்கயானா: 35,682 பதிவிறக்கங்கள்சுரினாம்: 30,698 பதிவிறக்கங்கள்பிரான்ஸ்: 3,93,10,810பதிவிறக்கங்கள்ஈக்வடார்: 15,58,966 பதிவிறக்கங்கள்பியூர்டோ ரிகோ: 7,40,783பதிவிறக்கங்கள்ஜமைகா: 2,33,279 பதிவிறக்கங்கள்கியூபா: 1,43,790 பதிவிறக்கங்கள்ஜிம்பாப்வே: 2,08,095பதிவிறக்கங்கள்போட்ஸ்வானா: 44,009 பதிவிறக்கங்கள்நமீபியா: 1,06,697 பதிவிறக்கங்கள்செனெகல்: 96,083 பதிவிறக்கங்கள்மாலி: 21,688 பதிவிறக்கங்கள்மௌரிடானியா: 11,843 பதிவிறக்கங்கள்பெனின்: 59,439 பதிவிறக்கங்கள்நைஜர்: 7,709 பதிவிறக்கங்கள்நைஜீரியா: 4,28,058 பதிவிறக்கங்கள்கேமரூன்: 1,16,836 பதிவிறக்கங்கள்டோகோ: 65,235 பதிவிறக்கங்கள்கானா: 2,98,419 பதிவிறக்கங்கள்கோட் தி’வாயர்: 1,43,396பதிவிறக்கங்கள்கினியா: 6,958 பதிவிறக்கங்கள்கினி-பிஸ்ஸாவ்: 1,738பதிவிறக்கங்கள்லைபீரியா: 9,329 பதிவிறக்கங்கள்சியர்ரா லியோன்: 7,497பதிவிறக்கங்கள்புர்கினா ஃபாஸோ: 29,136பதிவிறக்கங்கள்மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு: 1,155பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - ப்ராஸாவில்லே: 35,746பதிவிறக்கங்கள்கேபான்: 36,189 பதிவிறக்கங்கள்ஈக்குவாடோரியல் கினியா: 4,640பதிவிறக்கங்கள்ஜாம்பியா: 1,08,674 பதிவிறக்கங்கள்மாலவி: 45,639 பதிவிறக்கங்கள்மொசாம்பிக்: 74,105 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வாஸிலாந்து: 9,967 பதிவிறக்கங்கள்அங்கோலா: 1,42,300 பதிவிறக்கங்கள்புருண்டி: 10,269 பதிவிறக்கங்கள்இஸ்ரேல்: 28,48,117 பதிவிறக்கங்கள்லெபனான்: 2,89,201 பதிவிறக்கங்கள்மடகாஸ்கர்: 1,21,509 பதிவிறக்கங்கள்பாலஸ்தீனிய பிரதேசங்கள்: 1,21,252பதிவிறக்கங்கள்காம்பியா: 12,346 பதிவிறக்கங்கள்டுனிசியா: 8,11,246 பதிவிறக்கங்கள்அல்ஜீரியா: 8,59,997 பதிவிறக்கங்கள்ஜோர்டான்: 3,37,550 பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: 9,41,332பதிவிறக்கங்கள்கத்தார்: 1,95,255 பதிவிறக்கங்கள்குவைத்: 2,73,449 பதிவிறக்கங்கள்ஈராக்: 3,55,336 பதிவிறக்கங்கள்ஓமன்: 1,31,382 பதிவிறக்கங்கள்வனுவாட்டு: 3,471 பதிவிறக்கங்கள்கம்போடியா: 2,25,858 பதிவிறக்கங்கள்தாய்லாந்து: 22,04,923பதிவிறக்கங்கள்லாவோஸ்: 30,441 பதிவிறக்கங்கள்மியான்மார் (பர்மா): 2,56,276பதிவிறக்கங்கள்வியட்நாம்: 20,04,816பதிவிறக்கங்கள்வட கொரியா: 149 பதிவிறக்கங்கள்தென் கொரியா: 34,45,635பதிவிறக்கங்கள்மங்கோலியா: 68,595 பதிவிறக்கங்கள்இந்தியா: 1,91,44,950பதிவிறக்கங்கள்பங்களாதேஷ்: 17,16,274பதிவிறக்கங்கள்பூடான்: 5,178 பதிவிறக்கங்கள்நேபாளம்: 9,12,036 பதிவிறக்கங்கள்பாகிஸ்தான்: 10,96,494பதிவிறக்கங்கள்ஆப்கானிஸ்தான்: 17,505பதிவிறக்கங்கள்தாஜிகிஸ்தான்: 21,895பதிவிறக்கங்கள்கிர்கிஸ்தான்: 2,98,160பதிவிறக்கங்கள்துர்க்மெனிஸ்தான்: 12,641பதிவிறக்கங்கள்ஈரான்: 18,25,284 பதிவிறக்கங்கள்சிரியா: 73,907 பதிவிறக்கங்கள்ஆர்மேனியா: 4,77,792 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வீடன்: 90,25,460 பதிவிறக்கங்கள்பெலாரூஸ்: 37,59,835 பதிவிறக்கங்கள்உக்ரைன்: 1,53,64,467பதிவிறக்கங்கள்போலந்து: 1,91,40,078பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரியா: 92,32,742பதிவிறக்கங்கள்ஹங்கேரி: 97,71,464 பதிவிறக்கங்கள்மால்டோவா: 12,68,640 பதிவிறக்கங்கள்ருமேனியா: 1,56,80,687பதிவிறக்கங்கள்லிதுவேனியா: 19,53,338பதிவிறக்கங்கள்லாட்வியா: 14,79,601 பதிவிறக்கங்கள்எஸ்டோனியா: 12,29,260பதிவிறக்கங்கள்ஜெர்மனி: 9,18,41,543பதிவிறக்கங்கள்பல்கேரியா: 41,44,259பதிவிறக்கங்கள்கிரீஸ்: 61,45,799 பதிவிறக்கங்கள்துருக்கி: 79,49,014 பதிவிறக்கங்கள்அல்பேனியா: 4,12,113 பதிவிறக்கங்கள்குரோசியா: 28,78,256 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்விட்சர்லாந்து: 89,58,887பதிவிறக்கங்கள்லக்ஸ்சம்பர்க்: 5,70,695பதிவிறக்கங்கள்பெல்ஜியம்: 70,22,959பதிவிறக்கங்கள்நெதர்லாந்து: 1,53,34,987பதிவிறக்கங்கள்போர்ச்சுக்கல்: 63,97,312பதிவிறக்கங்கள்ஸ்பெயின்: 3,40,82,865பதிவிறக்கங்கள்அயர்லாந்து: 29,51,911பதிவிறக்கங்கள்நியூ கேலிடோனியா: 64,700பதிவிறக்கங்கள்சாலமன் தீவுகள்: 3,446பதிவிறக்கங்கள்நியூசிலாந்து: 26,58,245பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரேலியா: 1,20,39,311பதிவிறக்கங்கள்இலங்கை: 5,26,169 பதிவிறக்கங்கள்சீனா: 56,22,530 பதிவிறக்கங்கள்தைவான்: 20,57,358 பதிவிறக்கங்கள்இத்தாலி: 2,42,24,275பதிவிறக்கங்கள்டென்மார்க்: 37,60,184பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய பேரரசு: 3,83,61,173பதிவிறக்கங்கள்ஐஸ்லாந்து: 3,76,440 பதிவிறக்கங்கள்அசர்பைஜான்: 4,68,603பதிவிறக்கங்கள்ஜார்ஜியா: 15,14,603 பதிவிறக்கங்கள்பிலிப்பைன்ஸ்: 52,95,534பதிவிறக்கங்கள்மலேஷியா: 23,67,205 பதிவிறக்கங்கள்புரூனேய்: 57,128 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவேனியா: 18,70,919பதிவிறக்கங்கள்பின்லாந்து: 56,33,339பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவாகியா: 26,31,624பதிவிறக்கங்கள்செக் குடியரசு: 79,46,562பதிவிறக்கங்கள்எரிட்ரியா: 442 பதிவிறக்கங்கள்ஜப்பான்: 70,03,791 பதிவிறக்கங்கள்பராகுவே: 6,33,533 பதிவிறக்கங்கள்ஏமன்: 45,450 பதிவிறக்கங்கள்சவூதி அரேபியா: 17,31,113பதிவிறக்கங்கள்சைப்ரஸ்: 4,38,439 பதிவிறக்கங்கள்மொராக்கோ: 12,39,391 பதிவிறக்கங்கள்எகிப்து: 17,55,916 பதிவிறக்கங்கள்லிபியா: 73,210 பதிவிறக்கங்கள்எதியோப்பியா: 2,66,707பதிவிறக்கங்கள்ஜிபௌட்டி: 10,046 பதிவிறக்கங்கள்உகாண்டா: 1,22,099 பதிவிறக்கங்கள்ருவான்டா: 57,786 பதிவிறக்கங்கள்போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்ஸிகோவினா:8,87,384 பதிவிறக்கங்கள்மாசிடோனியா: 9,44,414பதிவிறக்கங்கள்செர்பியா: 42,06,131 பதிவிறக்கங்கள்மான்டேனெக்ரோ: 2,24,135பதிவிறக்கங்கள்ட்ரினிடாட் மற்றும் டுபாகோ:2,41,018 பதிவிறக்கங்கள்தெற்கு சூடான்: 4,375பதிவிறக்கங்கள்

காலப்போக்கில் பதிவிறக்கங்கள்

வகை விநியோகம்