புள்ளிவிவரங்கள்

மொத்த பதிவிறக்கங்கள்67,51,76,066
மொத்த பயன்பாடுகள்1,883
இருந்து29/4/2018

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பதிவிறக்கங்கள்

ஃபிஜி: 11,502 பதிவிறக்கங்கள்தான்சானியா: 1,13,934பதிவிறக்கங்கள்கனடா: 1,82,24,041 பதிவிறக்கங்கள்அமெரிக்கா: 11,49,21,138பதிவிறக்கங்கள்கஸகஸ்தான்: 18,96,631பதிவிறக்கங்கள்உஸ்பெகிஸ்தான்: 3,34,603பதிவிறக்கங்கள்பாப்புவா நியூ கினி: 17,648பதிவிறக்கங்கள்இந்தோனேஷியா: 48,05,901பதிவிறக்கங்கள்அர்ஜென்டினா: 75,18,510பதிவிறக்கங்கள்சிலி: 29,69,419 பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - கின்ஷாசா: 22,844பதிவிறக்கங்கள்சோமாலியா: 15,890 பதிவிறக்கங்கள்கென்யா: 10,54,262 பதிவிறக்கங்கள்சூடான்: 46,025 பதிவிறக்கங்கள்சாட்: 1,299 பதிவிறக்கங்கள்ஹெய்தி: 25,629 பதிவிறக்கங்கள்டொமினிகன் குடியரசு: 4,99,118பதிவிறக்கங்கள்ரஷ்யா: 3,71,13,303 பதிவிறக்கங்கள்பஹாமாஸ்: 52,097 பதிவிறக்கங்கள்ஃபாக்லாந்து தீவுகள்: 1,114பதிவிறக்கங்கள்நார்வே: 28,99,292 பதிவிறக்கங்கள்கிரீன்லாந்து: 19,654பதிவிறக்கங்கள்தைமூர்-லெஸ்தே: 3,657பதிவிறக்கங்கள்தென் ஆப்பிரிக்கா: 29,38,011பதிவிறக்கங்கள்லெசோதோ: 7,702 பதிவிறக்கங்கள்மெக்சிகோ: 99,79,759 பதிவிறக்கங்கள்உருகுவே: 12,61,373 பதிவிறக்கங்கள்பிரேசில்: 8,14,27,947பதிவிறக்கங்கள்பொலிவியா: 3,97,743 பதிவிறக்கங்கள்பெரு: 12,44,400 பதிவிறக்கங்கள்கொலம்பியா: 67,07,983பதிவிறக்கங்கள்பனாமா: 3,52,026 பதிவிறக்கங்கள்கோஸ்டாரிகா: 8,53,087பதிவிறக்கங்கள்நிகரகுவா: 1,63,751 பதிவிறக்கங்கள்ஹோண்டூராஸ்: 2,65,304பதிவிறக்கங்கள்எல் சால்வடார்: 4,47,010பதிவிறக்கங்கள்கவுதமாலா: 6,72,647 பதிவிறக்கங்கள்பெலிஸ்: 31,941 பதிவிறக்கங்கள்வெனிசுலா: 10,10,630 பதிவிறக்கங்கள்கயானா: 27,322 பதிவிறக்கங்கள்சுரினாம்: 22,707 பதிவிறக்கங்கள்பிரான்ஸ்: 2,92,19,868பதிவிறக்கங்கள்ஈக்வடார்: 11,63,058 பதிவிறக்கங்கள்பியூர்டோ ரிகோ: 4,74,943பதிவிறக்கங்கள்ஜமைகா: 1,65,627 பதிவிறக்கங்கள்கியூபா: 1,03,290 பதிவிறக்கங்கள்ஜிம்பாப்வே: 1,78,005பதிவிறக்கங்கள்போட்ஸ்வானா: 32,606 பதிவிறக்கங்கள்நமீபியா: 83,156 பதிவிறக்கங்கள்செனெகல்: 70,426 பதிவிறக்கங்கள்மாலி: 15,543 பதிவிறக்கங்கள்மௌரிடானியா: 8,583 பதிவிறக்கங்கள்பெனின்: 38,901 பதிவிறக்கங்கள்நைஜர்: 6,481 பதிவிறக்கங்கள்நைஜீரியா: 3,12,617 பதிவிறக்கங்கள்கேமரூன்: 91,485 பதிவிறக்கங்கள்டோகோ: 46,329 பதிவிறக்கங்கள்கானா: 2,21,198 பதிவிறக்கங்கள்கோட் தி’வாயர்: 1,10,415பதிவிறக்கங்கள்கினியா: 5,509 பதிவிறக்கங்கள்கினி-பிஸ்ஸாவ்: 1,122பதிவிறக்கங்கள்லைபீரியா: 6,474 பதிவிறக்கங்கள்சியர்ரா லியோன்: 5,292பதிவிறக்கங்கள்புர்கினா ஃபாஸோ: 19,267பதிவிறக்கங்கள்மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு: 538பதிவிறக்கங்கள்காங்கோ - ப்ராஸாவில்லே: 28,952பதிவிறக்கங்கள்கேபான்: 25,416 பதிவிறக்கங்கள்ஈக்குவாடோரியல் கினியா: 3,702பதிவிறக்கங்கள்ஜாம்பியா: 85,161 பதிவிறக்கங்கள்மாலவி: 30,579 பதிவிறக்கங்கள்மொசாம்பிக்: 56,131 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வாஸிலாந்து: 7,577 பதிவிறக்கங்கள்அங்கோலா: 1,13,818 பதிவிறக்கங்கள்புருண்டி: 7,030 பதிவிறக்கங்கள்இஸ்ரேல்: 21,67,626 பதிவிறக்கங்கள்லெபனான்: 2,17,509 பதிவிறக்கங்கள்மடகாஸ்கர்: 88,378 பதிவிறக்கங்கள்பாலஸ்தீனிய பிரதேசங்கள்: 91,892பதிவிறக்கங்கள்காம்பியா: 9,332 பதிவிறக்கங்கள்டுனிசியா: 6,65,512 பதிவிறக்கங்கள்அல்ஜீரியா: 6,24,021 பதிவிறக்கங்கள்ஜோர்டான்: 2,54,944 பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: 6,04,557பதிவிறக்கங்கள்கத்தார்: 1,27,150 பதிவிறக்கங்கள்குவைத்: 1,54,332 பதிவிறக்கங்கள்ஈராக்: 2,32,270 பதிவிறக்கங்கள்ஓமன்: 89,917 பதிவிறக்கங்கள்வனுவாட்டு: 3,044 பதிவிறக்கங்கள்கம்போடியா: 1,54,690 பதிவிறக்கங்கள்தாய்லாந்து: 16,48,858பதிவிறக்கங்கள்லாவோஸ்: 21,183 பதிவிறக்கங்கள்மியான்மார் (பர்மா): 1,86,992பதிவிறக்கங்கள்வியட்நாம்: 14,38,923பதிவிறக்கங்கள்வட கொரியா: 146 பதிவிறக்கங்கள்தென் கொரியா: 18,49,362பதிவிறக்கங்கள்மங்கோலியா: 50,592 பதிவிறக்கங்கள்இந்தியா: 1,44,25,715பதிவிறக்கங்கள்பங்களாதேஷ்: 12,70,313பதிவிறக்கங்கள்பூடான்: 3,740 பதிவிறக்கங்கள்நேபாளம்: 6,69,547 பதிவிறக்கங்கள்பாகிஸ்தான்: 7,92,596பதிவிறக்கங்கள்ஆப்கானிஸ்தான்: 13,099பதிவிறக்கங்கள்தாஜிகிஸ்தான்: 16,628பதிவிறக்கங்கள்கிர்கிஸ்தான்: 2,24,001பதிவிறக்கங்கள்துர்க்மெனிஸ்தான்: 11,727பதிவிறக்கங்கள்ஈரான்: 15,67,863 பதிவிறக்கங்கள்சிரியா: 58,004 பதிவிறக்கங்கள்ஆர்மேனியா: 3,34,600 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்வீடன்: 64,95,098 பதிவிறக்கங்கள்பெலாரூஸ்: 31,32,230 பதிவிறக்கங்கள்உக்ரைன்: 1,28,25,089பதிவிறக்கங்கள்போலந்து: 1,41,07,752பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரியா: 68,21,662பதிவிறக்கங்கள்ஹங்கேரி: 79,07,451 பதிவிறக்கங்கள்மால்டோவா: 10,63,806 பதிவிறக்கங்கள்ருமேனியா: 1,34,45,095பதிவிறக்கங்கள்லிதுவேனியா: 14,83,343பதிவிறக்கங்கள்லாட்வியா: 11,64,230 பதிவிறக்கங்கள்எஸ்டோனியா: 9,06,101 பதிவிறக்கங்கள்ஜெர்மனி: 6,81,65,454பதிவிறக்கங்கள்பல்கேரியா: 32,90,328பதிவிறக்கங்கள்கிரீஸ்: 46,55,391 பதிவிறக்கங்கள்துருக்கி: 60,92,242 பதிவிறக்கங்கள்அல்பேனியா: 3,47,454 பதிவிறக்கங்கள்குரோசியா: 23,26,618 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்விட்சர்லாந்து: 65,69,057பதிவிறக்கங்கள்லக்ஸ்சம்பர்க்: 4,12,162பதிவிறக்கங்கள்பெல்ஜியம்: 51,60,043பதிவிறக்கங்கள்நெதர்லாந்து: 1,10,45,039பதிவிறக்கங்கள்போர்ச்சுக்கல்: 46,69,298பதிவிறக்கங்கள்ஸ்பெயின்: 2,53,42,281பதிவிறக்கங்கள்அயர்லாந்து: 19,92,174பதிவிறக்கங்கள்நியூ கேலிடோனியா: 50,475பதிவிறக்கங்கள்சாலமன் தீவுகள்: 3,345பதிவிறக்கங்கள்நியூசிலாந்து: 19,53,519பதிவிறக்கங்கள்ஆஸ்திரேலியா: 88,02,336பதிவிறக்கங்கள்இலங்கை: 4,05,624 பதிவிறக்கங்கள்சீனா: 29,74,508 பதிவிறக்கங்கள்தைவான்: 12,18,867 பதிவிறக்கங்கள்இத்தாலி: 1,82,03,806பதிவிறக்கங்கள்டென்மார்க்: 27,11,893பதிவிறக்கங்கள்ஐக்கிய பேரரசு: 2,55,86,801பதிவிறக்கங்கள்ஐஸ்லாந்து: 2,80,540 பதிவிறக்கங்கள்அசர்பைஜான்: 3,88,212பதிவிறக்கங்கள்ஜார்ஜியா: 11,84,667 பதிவிறக்கங்கள்பிலிப்பைன்ஸ்: 37,12,212பதிவிறக்கங்கள்மலேஷியா: 15,97,250 பதிவிறக்கங்கள்புரூனேய்: 33,754 பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவேனியா: 14,44,934பதிவிறக்கங்கள்பின்லாந்து: 41,20,908பதிவிறக்கங்கள்ஸ்லோவாகியா: 19,52,233பதிவிறக்கங்கள்செக் குடியரசு: 59,17,652பதிவிறக்கங்கள்எரிட்ரியா: 234 பதிவிறக்கங்கள்ஜப்பான்: 45,51,935 பதிவிறக்கங்கள்பராகுவே: 5,02,924 பதிவிறக்கங்கள்ஏமன்: 31,861 பதிவிறக்கங்கள்சவூதி அரேபியா: 13,17,370பதிவிறக்கங்கள்சைப்ரஸ்: 3,04,651 பதிவிறக்கங்கள்மொராக்கோ: 9,18,533 பதிவிறக்கங்கள்எகிப்து: 12,50,989 பதிவிறக்கங்கள்லிபியா: 49,108 பதிவிறக்கங்கள்எதியோப்பியா: 2,01,643பதிவிறக்கங்கள்ஜிபௌட்டி: 6,726 பதிவிறக்கங்கள்உகாண்டா: 91,708 பதிவிறக்கங்கள்ருவான்டா: 43,653 பதிவிறக்கங்கள்போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்ஸிகோவினா:7,29,542 பதிவிறக்கங்கள்மாசிடோனியா: 7,94,340பதிவிறக்கங்கள்செர்பியா: 34,17,470 பதிவிறக்கங்கள்மான்டேனெக்ரோ: 1,68,381பதிவிறக்கங்கள்ட்ரினிடாட் மற்றும் டுபாகோ:1,81,378 பதிவிறக்கங்கள்தெற்கு சூடான்: 3,273பதிவிறக்கங்கள்

காலப்போக்கில் பதிவிறக்கங்கள்