لوگوی GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program

توسط The GIMP team

Create images and edit photographs

GIMP is an acronym for GNU Image Manipulation Program. It is a freely distributed program for such tasks as photo retouching, image composition and image authoring.

It has many capabilities. It can be used as a simple paint program, an expert quality photo retouching program, an online batch processing system, a mass production image renderer, an image format converter, etc.

GIMP is expandable and extensible. It is designed to be augmented with plug-ins and extensions to do just about anything. The advanced scripting interface allows everything from the simplest task to the most complex image manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, Microsoft Windows and OS X.

تغییرات در نگارش 2.10.32

8 ماه قبل
اندازهٔ نصب شده~364 MB
اندازهٔ بارگیری127 MB
معماری‌های موجودaarch64, x86_64
نصب‌ها۱٬۰۵۸٬۴۰۴
پروانهGNU General Public License v3.0 or later, , GNU Lesser General Public License v3.0 or later
پایگاه پروژهhttps://www.gimp.org/

نصب‌ها در طول زمان

نصب دستی

Make sure to follow the setup guide before installing

flatpak install flathub org.gimp.GIMP

اجرا

flatpak run org.gimp.GIMP