Logo QOwnNotes

QOwnNotes

Plain-text file notepad with markdown support and ownCloud integration

QOwnNotes is the open source (GPL) plain-text file notepad with markdown support and todo list manager for GNU/Linux, Mac OS X and Windows by Patrizio Bekerle, that (optionally) works together with the notes application of ownCloud or Nextcloud.

Thay đổi ở phiên bản 23.3.8

11 ngày trước
Kích thước cài đặt~47 MB
Kích thước tải xuống18 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt18.385
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://www.qownnotes.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.qownnotes.QOwnNotes

Chạy

flatpak run org.qownnotes.QOwnNotes