Logo Smile

Smile

bởi Lorenzo Paderi

An emoji picker

Smile is a simple emoji picker for linux with custom tags support

Thay đổi ở phiên bản 2.1.2

5 ngày trước
Kích thước cài đặt~16 MB
Kích thước tải xuống10 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt9.435
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://smile.mijorus.it

Ứng dụng khác của Lorenzo Paderi

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub it.mijorus.smile

Chạy

flatpak run it.mijorus.smile