Logo Denaro

Denaro

Manage your personal finances

A personal finance manager

Thay đổi ở phiên bản 2023.1.1

20 ngày trước
Kích thước cài đặt~103 MB
Kích thước tải xuống45 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt5.998
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.nickvision.money

Chạy

flatpak run org.nickvision.money