Logo ExpressLRS Configurator

ExpressLRS Configurator

bởi ExpressLRS

Cross platform configuration tool for the ExpressLRS firmware

ExpressLRS-Configurator is a cross platform configuration tool for the ExpressLRS firmware. Allowing you to configure your ExpressLRS radio module and bind it to your transmitter. Or just keep them up to date.

Thay đổi ở phiên bản 1.5.5

27 ngày trước
Kích thước cài đặt~268 MB
Kích thước tải xuống108 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt333
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://www.expresslrs.org/
Câu hỏi thường gặphttps://www.expresslrs.org/3.0/faq/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.expresslrs.ExpressLRSConfigurator

Chạy

flatpak run org.expresslrs.ExpressLRSConfigurator