Logo 2009scape

2009scape

bởi 2009scape

Launcher for Runescape 2009 Emulation Servers

2009scape is a free, open-source launcher for Runescape 2009 Emulation servers

Thay đổi ở phiên bản 1.5.0

24 ngày trước
Kích thước cài đặt~301 MB
Kích thước tải xuống113 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.095
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://2009scape.org/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org._2009scape.Launcher

Chạy

flatpak run org._2009scape.Launcher