Logo Mixin Messenger

Mixin Messenger

bởi Mixin Team

Mixin Messenger

Mixin Messenger is an open-source signal protocol messenger.

Thay đổi ở phiên bản 0.38.0

11 ngày trước
Kích thước cài đặt~42 MB
Kích thước tải xuống17 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt413
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://mixin.one/mm

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub one.mixin.messenger

Chạy

flatpak run one.mixin.messenger