Logo Who Wants To Be a Millionaire

Who Wants To Be a Millionaire

bởi Martins Zeltins

Answer all questions to win $1 million.

Test your knowledge to see if you can answer all questions and win $1 million. Have fun!

Thay đổi ở phiên bản 1.0.0

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~3 MB
Kích thước tải xuống3 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.175
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub lv.martinsz.millionaire

Chạy

flatpak run lv.martinsz.millionaire