Logo Converter

Converter

bởi Khaleel Al-Adhami

Convert and manipulate images

A simple and easy-to-use Flatpak application built with libadwaita for converting and manipulating images.

Thay đổi ở phiên bản 1.5.1

23 ngày trước
Kích thước cài đặt~111 MB
Kích thước tải xuống39 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt9.227
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.gitlab.adhami3310.Converter

Chạy

flatpak run io.gitlab.adhami3310.Converter