Logo Passy

Passy

Offline password manager with cross-platform synchronization

Store passwords, payment cards notes, ID cards and identities offline and safe, synchronized between all of your devices.

Thay đổi ở phiên bản v1.3.1

20 ngày trước
Kích thước cài đặt~30 MB
Kích thước tải xuống12 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt325
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://glitterware.github.io/Passy

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.glitterware.Passy

Chạy

flatpak run io.github.glitterware.Passy