Logo Time Switch

Time Switch

bởi Fyodor Sobolev

Run tasks after a timer

Time Switch is an easy-to-use program that allows you to power off, reboot or suspend your system, send a notification (optionally with a sound signal) or execute any command on timer.

The app is built for GNOME and uses LibAdwaita, but it works in any desktop environment.

Thay đổi ở phiên bản 2023.01.28

1 ngày trước
Kích thước cài đặt~961 KB
Kích thước tải xuống592 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt2.979
Giấy phépMIT License

Ứng dụng khác của Fyodor Sobolev

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.fsobolev.TimeSwitch

Chạy

flatpak run io.github.fsobolev.TimeSwitch