Logo MediathekView

MediathekView

bởi MediathekView developers

Access to public German TV Mediathek

MediathekView searches the online media libraries of German public broadcasting stations (ARD, ZDF, Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR, HR, RBB, ORF, SRF) and lists available shows. It supports filtering this list for specific broadcasts, and allows viewing and downloading videos. It also enables subscriptions and automatically downloads new episodes.

Viewing videos requires the "org.videolan.VLC" flatpak.

Thay đổi ở phiên bản 13.9.1

7 tháng trước
Kích thước cài đặt~235 MB
Kích thước tải xuống110 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt4.101
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://mediathekview.de/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub de.mediathekview.MediathekView

Chạy

flatpak run de.mediathekview.MediathekView