Logo gencolormap

gencolormap

Color Map Generator

A generator for color maps, for scientific visualization.

Thay đổi ở phiên bản 2.3

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~462 KB
Kích thước tải xuống248 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt138
Giấy phépMIT License
Trang web của dự ánhttps://marlam.de/gencolormap

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub de.marlam.gencolormap

Chạy

flatpak run de.marlam.gencolormap