Logo Steam Link

Steam Link

bởi Valve Corporation
Verified

Stream games from another computer with Steam

The Steam Link app allows you to stream games from your other computers. Just plug in a controller, connect to a computer running Steam on the same local network, and start playing your existing Steam games.

Thay đổi ở phiên bản 1.2.0.241

5 tháng trước
Kích thước cài đặt~71 MB
Kích thước tải xuống32 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt114.157
Giấy phépĐộc quyền

Ứng dụng khác của Valve Corporation

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.valvesoftware.SteamLink

Chạy

flatpak run com.valvesoftware.SteamLink