Logo Linux QQ

Linux QQ

bởi Tencent

Online instant messaging service

Tencent QQ (Chinese: 腾讯QQ), also known as QQ, is an instant messaging software service and web portal developed by the Chinese technology company Tencent.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Tencent.

Thay đổi ở phiên bản 3.1.0-9572

27 ngày trước
Kích thước cài đặt~137 MB
Kích thước tải xuống129 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt10.837
Trang web của dự ánhttps://im.qq.com

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.qq.QQ

Chạy

flatpak run com.qq.QQ