Logo jdEolConverter

jdEolConverter

bởi JakobDev

Converts End of Line of all files in a directory

jdEolConverter is a simple tool that converts the End of Line of all files in a direcory into the given format. Nothing more and nothing less. This is useful when you e.g. have edited files under Windows and forgot to change the End of Line Option.

Thay đổi ở phiên bản 1.1

8 tháng trước
Kích thước cài đặt~29 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt586
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.gitlab.JakobDev.jdEolConverter

Chạy

flatpak run com.gitlab.JakobDev.jdEolConverter