Logo OpenTyrian

OpenTyrian

An open-source port of the DOS shoot-em-up Tyrian.

OpenTyrian is an open-source port of the DOS game Tyrian.

Tyrian is an arcade-style vertical scrolling shooter. The story is set in 20,031 where you play as Trent Hawkins, a skilled fighter-pilot employed to fight MicroSol and save the galaxy.

Tyrian features a story mode, one- and two-player arcade modes, and networked multiplayer.

Thay đổi ở phiên bản v2.1.20220318

9 tháng trước
Kích thước cài đặt~6 MB
Kích thước tải xuống5 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt3.560
Giấy phépGNU General Public License v2.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.opentyrian.OpenTyrian

Chạy

flatpak run com.github.opentyrian.OpenTyrian