Logo pw3270

pw3270

bởi Perry Werneck

Access TN3270 hosts

GTK Based 3270 terminal emulator

pw3270 is a modern, GTK-based, completely free tn3270 emulator.

Created originally for Banco do Brasil, it's now an official Brazilian Government Public Software project, and is used worldwide.

Thay đổi ở phiên bản 5.4

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~1 MB
Kích thước tải xuống520 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt655
Giấy phépGNU Lesser General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub br.app.pw3270.terminal

Chạy

flatpak run br.app.pw3270.terminal