Logo Gummi

Gummi

bởi alexandervdm

The simple LaTeX editor

Gummi is a LaTeX editor written in the C programming language using the GTK+ interface toolkit. It was designed with simplicity and the novice user in mind, but also offers features that speak to the more advanced user.

Thay đổi ở phiên bản 0.8.3

11 tháng trước
Kích thước cài đặt~11 MB
Kích thước tải xuống4 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt373
Giấy phépMIT License
Trang web của dự ánhttps://gummi.app/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub app.gummi.gummi

Chạy

flatpak run app.gummi.gummi