لوگوی Flatseal

Flatseal

توسط Martin Abente Lahaye

Manage Flatpak permissions

Flatseal is a graphical utility to review and modify permissions from your Flatpak applications.

تغییرات در نگارش 1.8.1

4 ماه قبل
اندازهٔ نصب شده~577 KB
اندازهٔ بارگیری156 KB
معماری‌های موجودaarch64, x86_64
نصب‌ها۶۲۶٬۵۵۱
پروانهGNU General Public License v3.0 or later
پایگاه پروژهhttps://github.com/tchx84/flatseal

کاره‌های دیگر توسط Martin Abente Lahaye

نصب‌ها در طول زمان

نصب دستی

Make sure to follow the setup guide before installing

flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal

اجرا

flatpak run com.github.tchx84.Flatseal